KI – Inteligencja ciała

Prowadzone przez nas treningi KI (KörperIntelligenz) są askpektem duchowym w Taichi i Aikido.

Jest to moc, która pojawia się, gdy człowiek jest w zrelaksowanej postawie, świadomy, skupiony, duchowo pełny, czysty i neutralny. KI pokazuje, co jest możliwe, gdy przestajemy się ograniczać i przestajemy oceniać siebie, kiedy jesteśmy spokojni i działamy prosto i wyraźnie.

Podczas szkoleń i seminariów adepci uzyskują głębszy wgląd w naturę KI. Człowiek jest w KI, gdy jego fizyczne, emocjonalne i mentalne części mogą być wyrażone jednocześnie i jednakowo.

Ćwiczenia KI uczą się lepiej postrzegać siebie i innych, ufać temu postrzeganiu, a nie oceniać.

Warsztaty KI uczą się, jak dowiedzieć się więcej o swoich zachowaniach w konfliktach (walka, martwe punkty, ucieczka, sytuacja przestępcy, atakującego, odczucia ofiary).

KI to nie jest proces teoretyczny, ale jest natychmiastowy namacalny w praktyczny przekaz  fizyczny i zmysłowy.

Umiejętności stanu KI można wykorzystać w każdej sztuce walki i również w wielu konfliktach dnia codziennego w pracy, rodzinie i związku.

Przekaz KI udostępniamy dzięki pomocy i uprzejmości Mistrza Aikido i Taichi – Karl’a Grunick.