Kontakt

Kontakt mailowy możliwy jest po wpisaniu w program pocztowy następującego adresu:

s i f u @ t a i c h i – c h u a n . p l

(ze względu na spam należy usunąć z adresu email spacje)

Możliwy jest również kontakt telefoniczny / SMS:  6 0 5 0 6 1 9 1 3

(w godzinach 8:00 – 16:00)

Zapraszamy!