Kreator rzeczywistości

Kluczem do zrozumienia życia jest poznanie mechanizmów działania umysłu. Gdy zrozumiemy ten proces choć w pewnej części pozwoli nam to zbliżenie się do tajemnicy życia, a to wydaje się kluczem do poznania sensu naszej egzystencji.

 

W poniższym przykładzie celem lepszego zrozumienia podzielimy nasz umysł na kilka niezależnie działających modułów.

– moduł kreacji myślokształtów

– moduł logicznego porządkowania

– moduł oceniający i sumujący wrażenie rzeczywistości

 

Czym są myślokształty zrozumieć najprościej, gdy przypomnicie sobie Państwo swoje sny. Wówczas moduł logicznego porządkowania nie funkcjonuje w pełni (niejako odpoczywa).

We śnie nasz “moduł oceniający i sumujący wrażenie rzeczywistości” otrzymuje gotowe “obrazy”, “wrażenia” – myślokształty od “modułu kreacji myślokształtów” z pominięciem znanej nam logiki czyli “modułu logicznego porządkowania.

 

Wówczas część snów nie ma logicznego uzasadnienia, “gotowe” sytuacje same pojawiają się w module oceny rzeczywistości ponieważ nie podlegają one weryfikacji logicznej.

 

W przypadku życia na jawie, obserwujemy sytuację (dochodzące do nas bodźce), a “moduł logicznego porządkowania” pobiera wzorce z modułu kreacji myślokształtów, następnie dopasowuje je, odrzuca i podmienia logicznie pasujące do bodźca-wrażenia, a następnie przekazuje do modułu oceniającego i sumującego wrażenie.

 

I tak odczuwamy rzeczywistość. Z perspektywy bazy danych naszych, tworzonych bezustannie w umyśle myślokształtów, które głęboko w umyśle są bez końca budowane, odświeżane i odtwarzane. Medytujący znają “obrazy” i sytuacje pojawiające się “z nikąd”, są to właśnie nasze myślokształty.

 

Na jednym z wykładów posłużyłem się teoretyczną symulacją sytuacji w której wystąpili: Ken, Barbie i Marynarz.

Narysowany na tablicy Ken, patrzący na Barbie, zakochany w niej do szaleństwa, natomiast Barbie patrzyła wdzięcznie jedynie na Marynarza stojącego nieopodal.

I tak Ken patrząc na swoją wybrankę upatrywał w niej jedyną możliwą wybrankę serca, piękność, cel swojej egzystencji i swoją drogę życia. Oddając zachwyt tej wybranej skupiliśmy się na postaci Ken’a, aby zrozumieć powyższy opis działania umysłu.

 

Gdyby Ken wiedział jak funkcjonuje umysł na opisywanym powyżej poziomie modułów dostrzec by mógł, że jego ideał i wybranka to nikt inny …. jak tylko i wyłącznie on sam (!).

Wrażenie i obraz Barbie powstały w odczuciu Ken’a powstało wyłącznie na bazie jego własnych myślokształtów uporządkowanych przez “moduł logicznego porządkowania”, a następnie przesłanych do oceny do odpowiedniego modułu i sprawiło ostatecznie wrażenie rzeczywistości.

 

Kluczem do zrozumienia sytuacji jest fakt, że to Ken sam wytworzył sobie obraz Barbie, a następnie przyjął go jako “Barbie rzeczywistą”, tymczasem obraz ten jest wyłącznie własnością Ken’a i jego własną iluzją rzeczywistości.

 

Żyjemy na co dzień wyłącznie obrazem który sami tworzymy, by tylko takim możemy. Dlatego każdy z nas posiada nieco inne doświadczenie tej samej sytuacji.

 

Natomiast w celu poznania prawdziwej rzeczywistości musimy dążyć do doświadczania bezpośredniego… ale o tym w kolejnym artykule.